1. Rekisterinpitäjä

Saarju Oy

Kujantie 47

32610 Vampula

toimisto@saarju.fi
Y-tunnus: 315 7530-9

 1. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

 1. Rekisterin nimi

Saarju Oy:n asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Saarju Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitaminen sekä takuuasioiden hoitoon, markkinointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyvät toiminnot. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää Saarju Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme sekä suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

Nimi, Organisaatio ja asema, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Tilaustiedot, Toimitustiedot sekä asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon, takuuseen ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot. Yhteysloki.

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakastietoja ilmoittautumisista, varauksista, ostoista sekä henkilöltä itseltään jätetyistä yhteystiedoista. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen tarkistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen toimisto@saarju.fi.

 1. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 1. Tietojen käytön kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja -markkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille osoitteeseen toimisto@saarju.fi.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Saarju Oy:n asiakasrekisteri säilytetään sähköisessä muodossa. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Rekisterin tietojen säilytysaika
  Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.
 1. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuilla vierailevien kävijöiden tunnistamisen, helpottaa kävijöiden kirjautumisen sivuille, sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Niiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme yksilöityjä, heidän tarpeidensa mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivuston käyttäjä antaa sivustoa käyttäessään suostumuksensa sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti tämän sivuston käyttämiä evästetiedostoja voidaan käyttää siten, että käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata.